KeMÜ liikmeks võib olla iga füüsiline isik või juriidiline isik, kes vastab põhikirja nõuetele. Ühingul on erineva staatusega liikmed: täisliikmed ja toetajaliikmed.

  • Täisliige on füüsilisest isikust ekspert. Ekspert on ekspert keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimisseaduse (KeHJS) mõistes. Eksperdil peab olema kas KMH litsents või KSH puhul täidetud nõuded vastavalt KeHJS §34 lg 3, mis on tunnistatud antud eksperdi puhul täidetuks läbi KSH programmi heakskiitmise. Täisliikmetel on hääleõigus.
  • Toetajaliige on füüsiline või juriidiline isik.  Toetajaliikmeteks on inimesed ja ettevõtted/organisatsioonid, kes soovivad osaleda Ühingu töös ja aidata kaasa Ühingu eesmärkide täitmisele. Toetajaliikmetel ei ole hääleõigust.

Liikmeks astumiseks palun võtke ühendust juhatuse esimehega.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing - 45 liitunud kasutajat
Aadu Niidas
Eesnimi Aadu
Perekonnanimi Niidas
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Täisliige
Age Poom
Eesnimi Age
Perekonnanimi Poom
Asutus Tartu Ülikool
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Toetajaliige
Aide Kaar
Eesnimi Aide
Perekonnanimi Kaar
Asutus OÜ E-Konsult
KMH ekspert litsents nr KMH0123
KSH ekspert juhtekspert
Liige alates Asutajaliige
Ain Põldvere
Eesnimi AIN
Perekonnanimi PÕLDVERE
Asutus OÜ EESTI GEOLOOGIAKESKUS
KMH ekspert litsents KMH0137
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Aivar Lääne
Eesnimi Aivar
Perekonnanimi Lääne
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Täisliige
Alar Noorvee
Eesnimi Alar
Perekonnanimi Noorvee
Asutus OÜ Alkranel
KMH ekspert jah (KMH litsents nr KMH0098)
KSH ekspert jah
Liige alates Asutajaliige
Angela Hollo
Eesnimi Angela
Perekonnanimi Hollo
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Täisliige
Anne Rooma
Eesnimi Anne
Perekonnanimi Rooma
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Arvo Käärd
Eesnimi Arvo
Perekonnanimi Käärd
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Astrid Koplimäe
Eesnimi Astrid
Perekonnanimi Koplimäe
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Toetajaliige
Eike Riis
Eesnimi Eike
Perekonnanimi Riis
Asutus AS Skepast&Puhkim
KMH ekspert KMH litsents KMH0154
KSH ekspert KSH ekspert
Liige alates Asutajaliige
Elar Põldvere
Eesnimi Elar
Perekonnanimi Põldvere
Asutus Alkranel OÜ
KMH ekspert -
KSH ekspert jah, va detailplaneeringud
Liige alates Asutajaliige
Heikki Kalle
Eesnimi Heikki
Perekonnanimi Kalle
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Hendrik Puhkim
Eesnimi Hendrik
Perekonnanimi Puhkim
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Jaak Järvekülg
Eesnimi Jaak
Perekonnanimi Järvekülg
Asutus Hendrikson & Ko
KMH ekspert KMH ekspert (KMH0127)
KSH ekspert KSH ekspert
Liige alates Asutajaliige
Jan Johanson
Eesnimi Jan
Perekonnanimi Johanson
Asutus Agenda OÜ
KMH ekspert litsents KMH0134
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Juhan Ruut
Eesnimi Juhan
Perekonnanimi Ruut
Asutus Hendrikson & Ko
KMH ekspert KMH ekspert
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Kaarel Orviku
Eesnimi Kaarel
Perekonnanimi Orviku
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Kadi Kukk
Eesnimi Kadi
Perekonnanimi Kukk
Asutus -
KMH ekspert litsents KMH0126
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Kaja Peterson
Eesnimi Kaja
Perekonnanimi Peterson
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Karl Kupits
Eesnimi Karl
Perekonnanimi Kupits
Asutus Maves AS
KMH ekspert jah
KSH ekspert jah
Liige alates Asutajaliige
Katrin Ritso
Eesnimi Katrin
Perekonnanimi Ritso
Asutus Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
KMH ekspert jah
KSH ekspert jah
Liige alates Asutajaliige
Kaupo Heinma
Eesnimi Kaupo
Perekonnanimi Heinma
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Kristiina Nauts
Eesnimi Kristiina
Perekonnanimi Nauts
Asutus Skepast&Puhkim OÜ
KMH ekspert KMH ekspert
KSH ekspert Juhtekspert, KSH ekspert
Liige alates Täisliige
Kuido Kartau
Eesnimi Kuido
Perekonnanimi Kartau
Asutus -
KMH ekspert KMH0034
KSH ekspert KSH ekspert
Liige alates Asutajaliige
Luule Sinnisov
Eesnimi Luule
Perekonnanimi Sinnisov
Asutus -
KMH ekspert KMH 0129 (kehtiv kuni 17.09.2018)
KSH ekspert Jah
Liige alates Asutajaliige
Martin Kaljuste
Eesnimi Martin
Perekonnanimi Kaljuste
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Mihkel Vaarik
Eesnimi Mihkel
Perekonnanimi Vaarik
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige
Neeme Kärbo
Eesnimi Neeme
Perekonnanimi Kärbo
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Toetajaliige
Noeela Kulm
Eesnimi Noeela
Perekonnanimi Kulm
Asutus -
KMH ekspert -
KSH ekspert -
Liige alates Asutajaliige