Juhatus KEMÜ

Vastavalt KeMÜ põhikirjale valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks kuni seitsmeliikmeline juhatus, kes tegutsedes ühingu jaoks kõige otstarbekamal viisil, esindab ja juhib seda. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

Juhatuse esimees Hendrik Puhkim ning koosseis on järgmine:

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing has 7 registered members
Foto
Nimi
Asutus
E-post
Telefon
Alkranel OÜ
...
52 89 197
SKEPAST&PUHKIM OÜ
...
+37253423684
Hendrikson & Ko
...
+372 55674693
SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus
...
5022578
Maves AS
...
5093437
Roheplaan OÜ
...
+372 5269962
ELLE OÜ (Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ)
...
+3725068330

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ