02.07.20. a toimus ühingu üldkoosolek

Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses toimus korraline aasta- ehk üldkoosolek. Päevakavas oli:

  • Juhatuse eelmise perioodi tegevuste ülevaade.
  • Majandusaasta aruande kinnitamine.
  • Uue juhatuse valimine järgmiseks kaheks aastaks ning tulevaste tegevusplaanide arutelu.

Aastakoosolek jätkus külalisesinejate ettekannetega:

  • Keskkonnaministeeriumi uudiseid – Sigrid Soomlais, KeM-i keskkonnakorralduse osakonna juhataja.
  • Rahandusministeeriumi uudiseid - Eleri Kautlenbach, RaM-i planeeringute osakonna nõunik.
  • Eesti Planeerijate Ühingu uudiseid – Pille Metspalu, EPÜ juhatuse liige.

Ühingu tegevustest ja plaanidest täpsemalt – huvi korral kirjutada ühingu juhatuse esimehele (hendrik.puhkim@skpk.ee).

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ