09.05.19. a toimus ühingu üldkoosolek

Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses peetud aasta- ehk üldkoosolekul andis ühingu juhatuse esimees, Hendrik Puhkim, ülevaate senitehtust - ühingu siseseminarid ja koostöö ametkondadega. Toimus ka ühingu 2018 majandusaasta aruande kinnitamine, peale mida avati järgneva tegevusperioodi plaane (nt koostöö plaanimine välisriikide sarnaste ühingutega). Aastakoosolek jätkus külalisesinejate ettekannetega:

  • Keskkonnaministeeriumi uudiseid (Rainer Persidski, KeM-i keskkonnakorralduse osakonna nõunik).
  • Hiiu merealaplaneeringu kohtulahendist (Pihel Kuusk, riigikohtu nõunik).

Ühingu edasistes tegevustes kaasalöömiseks ei pea olema tingimata ühingu liige, kuid kutsume julgelt liituma ühingu liikmeskonnaga. Selleks palume kirjutada - hendrik.puhkim@skpk.ee.

Capture3

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ