14.05.21. a toimus ühingu üldkoosolek virtuaalselt

Päevakavas oli mh:
- Juhatuse eelmise perioodi tegevuste ülevaade.
- Majandusaasta aruande kinnitamine.

Perioodi 07.2020-05.2021. a peamised tegevused olid:
- 14.08.2020 EPÜ ja KeMÜ juhatuste kohtumine kohtunikega​.
- 8.09.2020 Eesti Energia keskkonnapäeva paneelis „Keskkonnamõjude hindamine – kas võimaldaja või takistaja?“ osalemine​.
- 5-6.11.2020 Tartu planeerimiskonverents: Keskkonnamõjude hindamise roll üldisemate strateegilise planeerimisdokumentide koostamisel - fookuses üldplaneeringud​.
- 12.11.2020 koosolek KMH/KSH süsteemi parandusettepanekute analüüsi teemal​.
- 26.11.2020 Keskkonnaameti kliendinõukoda​.
- 2020 sügisel FB lehe loomine https://www.facebook.com/eaia.eu
- 17.02.2021 kohtumine Eesti Energiaga​.
- 18.02.2021 KeM-i korraldatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise valdkonna virtuaalne teabepäev​.
- 18.03.2021 ettekanne YVA-päiväl​.
- 31.03.2021 ja 13.04.2021 ümarlaud KeM-i ja KeA-ga​.
- Jooksva info edastamine liikmetele​.

Koosoleku jätkuks kuulati ettekannet “Juhised Natura hindamise erandi tegemise menetluseks” (Kaja Peterson ja Riin Kutsar).

Ühingu tegevustest ja plaanidest täpsemalt – huvi korral kirjutada ühingu juhatuse esimehele (hendrik.puhkim@skpk.ee).

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ