2014 aastakoosoleku kokkuvõte

23.04.2014 toimus KEMÜ aastakoosolek. Osales 21 liiget kohapeal ja 8 volitas endapoolse esindaja. Olulisima punktina valiti aastakoosolekul vastavalt KeMÜ põhikirjale ühingule järgnevaks kaheks aastaks uus juhatus.

Üldkoosolek valis ühehäälselt uueks juhatuse koosseisuks:

Riin Kutsar

Valdur Lahtvee

Veronika Verš

Toomas Pallo

Kaupo Heinma

 Juhatus valis kohapeal juhatuse esinaiseks Riin Kutsari. 

Lisaks ühingu ametlikule asjaajamisele toimus koosoleku raames KEMÜ poolt Keskkonnaameti tellimusel teostatud järelhindamise alase töö tutvustamine, millele järgnes diskussioon.

 

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ