KeMÜ asutamiskoosolek

3.04.2012 toimus Rahvusraamatukogu saalis Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu asutamiskoosolek. Koosolek oli rahvarohke ning üheskoos tõdeti, et keskkonnamõju hindamistega tegelevate ekspertide katusorganisatsiooni loomine on igati vajalik tegevus. 

Asutamiskoosolek