Keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse muudatused

Riigikogu eelmine koosseis jõudis enne oma volituste lõppu vastu võtta keskkonnamõju hindamise süsteemi muudatused, mida hakati ette valmistama juba 2008. a. Muudatused muudavad olemuslikult KMH ja KSH menetluses mõjude hindamise ja selle sisu üle haldusorganite poolt teostatavat järelevalvet.

 

Muudatused jõustuvad selle aasta 1. juulil, mis tähendab, et pärast seda kuupäeva tuleb KMHde ja KSHde algatamisel ja hilisemal läbiviimisel kohaldada uusi norme.

 

Enne 1.07.2015. a algatatud KMHd ja KSHd tuleb viia lõpule algatamise ajal kehtinud reeglite kohaselt. Kui selline KMH või KSH pole aga hiljemalt 1.07.2018. a lõpetatud, viiakse see lõpule uute reeglite kohaselt.

 

Seaduse materjalid Riigikogu kodulehel http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=4679f78b-53a1-43d9-ada6-65d49e67a9e0&

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ