Põhja- ja Baltimaade keskkonnamõju hindamise konverents Tallinnas

Keskkonnamõju hindamisega tegelevad eksperdid, ametnikud ja teadlased Põhja- ja Baltimaadest kogunesid oktoobri alguses Tallinnasse arutama, kuidas planeerimise käigus muuta elukeskkond kestlikumaks.

30. septembrist 2. oktoobrini toimus Tallinna ülikooli konverentsikeskuses järjekorras teine Põhja- ja Baltimaade mõjuhindamise konverents, mis tõi kokku 85 planeeringute ja mõjuhindamisega seotud erialaeksperdi 14 riigist.

„Arengukavade ja planeeringute elluviimise ning ehitustegevuse kaudu mõjutatakse meie kõigi elukeskkonda. Keskkonnamõju hindamise eesmärk on aidata kaasa selliste plaanide loomisele, mis väärtustavad looduskeskkonna, inimese tervise ja heaolu ning kultuuriväärtuste head seisundit,“ märkis Heikki Kalle, üks rahvusvahelise konverentsi korraldajatest.

Konverentsi põhirõhk oli mõjuhindamise tulemuslikkuse tagamisel, et planeerimisprotsessis asjaosaliste pakutud sobivaim lahendusvariant tagaks parema elukeskkonna tänastele ja tulevastele põlvkondadele.

Olgugi, et keskkonnamõju hindamisel on pikk ajalugu ja laialdane praktika, siis eeldavad uued väljakutsed maakasutuses ja selle keskkonnamõjuga arvestamine pidevat tähelepanu ja uuendusi. Konverentsil käsitleti metoodilisi ja praktilisi võimalusi, kuidas mõjuhindamine laiemalt saab tasakaalustada erinevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke huvisid otsusetegemise protsessis ning kuidas jõuda kestliku arengu eesmärkideni nii üleilmselt, piirkondlikult kui kohalikul tasandil.

Esinejate on mitmed mõjuhindamise valdkonna suurkujud – Maria Partidario Lissaboni Ülikoolist, Thomas Fischer Liverpooli Ülikoolist, Lone Kørnøv Aalborgi Ülikoolist ja Jos Arts Gröningeni Ülikoolist. Konverentsi Eesti-poolsed korraldajad on Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Keskkonnainstituut, SEI Tallinn ja Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing.

Konverentsi kogumikuga saab tutvuda siin.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ