Seminar - üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise teemadel - toimunud

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ (edaspidi ka Ühing) kavandas 10.06.2020. a kell 13.00 seminari, mis keskendus üldplaneeringute (ÜP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimise praktikale. Vt täpsemalt siit edasi...

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ