KeMÜ valis endale logo

Logo ideeks on kõigi keskkonnakomponentide ja inimtegevuse hindamine koosmõjus ja kindlas raamistikus. Keskkonnakomponente ja inimtegevust sümboliseerivad logol kujutatud 4 värvi.   

Valminud on KeMÜ koduleht

Meil on rõõm teatada, et nüüdsest on Eesti Keskkonnamõju Hindajate ühing esindatud ka veebis. Valminud on ühingu koduleht, mis on küll esialgu veel natuke kohendamist vajav, kuid siiski töötav.

KeMÜ asutamiskoosolek

3.04.2012 toimus Rahvusraamatukogu saalis Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu asutamiskoosolek. Koosolek oli rahvarohke ning üheskoos tõdeti, et keskkonnamõju hindamistega tegelevate ekspertide katusorganisatsiooni loomine on igati vajalik tegevus. 

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ