Keskkonnamõju hindamise ja juhtimissüsteemi seaduse muudatused

Riigikogu eelmine koosseis jõudis enne oma volituste lõppu vastu võtta keskkonnamõju hindamise süsteemi muudatused, mida hakati ette valmistama juba 2008. a. Muudatused muudavad olemuslikult KMH ja KSH menetluses mõjude hindamise ja selle sisu üle haldusorganite poolt teostatavat järelevalvet. Muudatused...

KSH juhteksperdi koolitus

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing on korraldamas KSH juhteksperdi koolituse, mis täidab KeHJS § 34 lg 4 p 3 eksperdi pädevust käsitleva nõude. Täpsema koolituskava leiad siit: http://gofile.me/1Tim4/AoDkQfZx Koolituse toimumise aeg ja koht: 4. märts, R, Keskkonnaministeeriumi suur saal 5....

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ