Tegevused

Mittetulundusühing Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing on keskkonnamõju hindamisega tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) süsteemi parendamine Eestis ja rahvusvaheliselt.

Eesmärkide saavutamiseks ühing korraldab koosolekuid, seminare ja konverentse aktuaalsetel teemadel ning esitab tulemused ja ettepanekud asjaohasetele osapooltele, analüüsib keskkonnamõju hindamise praktikat, edendab kutsestandardi, kutsetunnistuse ja litsentside temaatikat, osaleb õigusloomes, nõustab hankijaid, osaleb teadus- ja haridusvaldkonna arendamises, edendab rahvusvahelist koostööd.

Käesolevale lehele on koondatud seniste tegevuste ülevaade.

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ