Tegevused

Mittetulundusühing Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing on keskkonnamõju hindamisega tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on keskkonnamõju hindamise (nii KMH kui KSH) süsteemi parendamine Eestis ja rahvusvaheliselt. Seega ühing korraldab koosolekuid, seminare ja konverentse ning esitab tulemused ja ettepanekud asjaohasetele osapooltele. Ühing osaleb õigusloomes, nõustab hankijaid, osaleb teadus- ja haridusvaldkonna arendamises, edendab rahvusvahelist koostööd. Käesolevale lehele on koondatud erinevate tegevuste lühiülevaade (osa teavet nähtav vaid ühingu liikmetele).

Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ